frgbdeplitau

R&R prowadzi rozmowy z Nestlé w celu utworzenia w wybranych lokalizacjach “lodowego” joint venture

05 października 2015

R&R, spółka będąca własnością funduszy inwestycyjnych kontrolowanych przez PAI Partners, oraz Nestlé prowadzą zaawansowane rozmowy o utworzeniu spółki typu joint venture, która działać będzie w sektorze lodów głownie w Europie i w Afryce.

 

Planowana spółka będzie rozwijać działalność w oparciu o mocne strony obydwu firm i ich wiedzę w zakresie innowacji. Będzie stanowić połączenie silnych i powszechnie znanych marek Nestlé i doświadczenia tej firmy w dystrybucji oraz konkurencyjnego modelu produkcji firmy R&R i jej znaczącej pozycji w handlu detalicznym.

 

Ibrahim Najafi, Dyrektor Generalny R&R stwierdza:  

„Jesteśmy zadowoleni z faktu, że prowadzimy rozmowy z Nestlé, czyli firmą, z którą od 14 lat łączą nas relacje biznesowe. Jesteśmy przekonani, że połączenie umiejętności pracowników R&R i Nestlé będzie stanowić siłę napędową dla dalszego wzrostu w tej kategorii. Proponowana spółka tworzona będzie w oparciu o wizję zakładającą rozwój biznesu lodowego z myślą o klientach i konsumentach, oraz obsługującego wszystkie kanały dystrybucji i dostarczającego doskonałe produkty stanowiące nowość na rynku lodów, przy czym założenia te będą osiągane poprzez nakłady mające na celu rozwój kadr, procesów i produktów. Nowa spółka będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i konsumentów, a to umożliwi zwiększenie sprzedaży.”

 

Grupa R&R w całości przystąpi do proponowanej spółki joint venture, natomiast Nestlé wniesie do niej swoje firmy zajmujące się produkcją lodów, działające w Europie, Egipcie, na Filipinach, w Brazylii i Argentynie, a także swoje europejskie firmy z branży mrożonej żywności z wyłączeniem mrożonej pizzy. Dzięki takiemu połączeniu proponowana spółka będzie obecna zarówno na rynkach rozwiniętych jak i wschodzących, na północnej i południowej półkuli, poprzez uzupełniające się kanały dystrybucji.

 

Po zakończeniu rozmów, a także konsultacji pracowniczych i zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, nowe ustalenia mogą zostać wdrożone w 2016 roku. Obaj partnerzy będą mieli równe udziały w nowej spółce joint venture, która prowadzić będzie działalność w ponad 20 krajach i będzie zatrudniać ponad 10 000 osób. Proponuje się, aby nową spółką kierowali Luis Cantarell, aktualny Wiceprezes Nestlé odpowiedzialny za Region Europa, Bliski Wschód i Afryka Północna, który pełniłby funkcję Prezesa Zarządu oraz Ibrahim Najafi jako Dyrektor Generalny (CEO). W skład Rady Nadzorczej wchodzić będą przedstawiciele Nestlé oraz PAI Partners, w równych proporcjach.

 

Spółki Nestlé i R&R z powodzeniem współpracują od 14 lat, początkowo na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii, a później także w Australii i Południowej Afryce, gdzie R&R posiada licencję na marki Nestlé. Perspektywa zawarcia tej transakcji jest dla nas bardzo interesująca, ale w międzyczasie w R&R skupiamy się na zwykłej działalności. Poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie integracji z firmą Peters oraz z Nestlé South Africa i jak zawsze dążymy do utrzymania działalności na jak najwyższym poziomie.

 

Więcej informacji:

 

Andrew Honnor

Greenbrook Communications

Biuro +44 20 7952 2000