frgbdeplitau

R&R - Odpowiedzialny Biznes

 • Jako wiodący w Europie producent lodów dążymy do spełniania potrzeb naszych klientów, dbamy o naszych pracowników oraz wspieramy ich środowiska lokalne. Jesteśmy też świadomi szerszej odpowiedzialności biznesu dotyczącej zagadnień takich jak ochrona środowiska. Oto najważniejsze punkty naszych zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu „CSR (Corporate and Social Responsibility)”.

 • Jako największy w Europie producent „lodów na wynos”, co roku znacząco zasilamy gospodarki państw, w których prowadzimy działalność, zarówno poprzez podatek - bezpośredni i pośredni, np. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia społeczne, opłaty nakładane w związku ze zmianami klimatycznymi.

  W Wielkiej Brytanii nasze zakłady znajdują się na północy kraju (Leming Bar i Skelmersdale) oraz na południowym zachodzie Anglii (Bodmin) i łącznie zatrudniają 950 osób. Poza tym w Europie nasze oddziały znajdują się w Niemczech (Osnabrück), we Francji (Bretania, Charente i Bordeaux), we Włoszech (Terni) oraz w Polsce (Mielec), a ogólna liczba zatrudnionych pracowników  wynosi 3 500 osób. Stałe inwestycje realizowane w naszych zakładach mają na celu utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy. 

 • Naszym celem jest tworzenie korzystnego środowiska pracy i godziwe traktowanie pracowników, chcemy przyciągać najlepszych i zatrzymać ich u siebie na dłużej. Cenimy ludzi i ich wkład, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, kolor skóry, religię czy pochodzenie etniczne. Nasza strategia to rozwijanie umiejętności i poszerzanie kompetencji pracowników. Jesteśmy powszechnie znani jako pracodawca, który dba o szkolenie i rozwój swojej kadry i stara się wyposażyć ją w umiejętności, wiedzę i doświadczenie, dzięki którym firma utrzyma wysoką pozycję na rynku.

 • Wierzymy w to, że rozumiemy klientów lepiej niż nasza konkurencja. Stosujemy innowacyjne i kreatywne metody, aby sprostać ich potrzebom. W relacjach z odbiorcami i dostawcami stawiamy na szczerość i uczciwość, dlatego stosujemy w działalności warunki gwarantujące przejrzystość i bezpieczeństwo, a w rezultacie - produkty spełniające uzgodnione normy. Ściśle przestrzegamy zasad poufności i nie wykorzystujemy powierzonych nam informacji w sposób nieprawidłowy.

  Kładziemy nacisk na przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie postępowania etycznego “ETI Base Code” w zakresie godziwych warunków pracy we wszystkich naszych zakładach, oraz na całej długości  łańcucha dostaw, w tym u producentów kupowanych przez nas półproduktów. Doroczne audyty pod kątem norm „ETI” gwarantują utrzymanie, rozwój i stałe doskonalenie standardów.

 • W naszej działalności dbamy o obywatelską odpowiedzialność i współpracujemy z lokalnymi  społecznościami. Co roku ofiarujemy procent naszych zysków organizacjom charytatywnym, świadczymy też pomoc pośrednio w postaci bezpłatnych produktów i wsparcia dla pracowników. Wspieramy dwie główne organizacje charytatywne zajmujące się przede wszystkich pomocą dla dzieci - Hope and Homes oraz Youth Trust prowadzony przez Arcybiskupa York’u - w zeszłym roku otrzymały one od naszej firmy łącznie 75 000 funtów darowizny. Dodatkowo nasi pracownicy zebrali kolejne 15 000 funtów, odstępując część swojego wynagrodzenia i organizując akcje charytatywne.

 • W działalności kierujemy się założeniami etyki i społecznej odpowiedzialności. Traktujemy pracowników, klientów, dostawców i udziałowców w sposób uczciwy i partnerski. Jako firma regularnie poddawani jesteśmy kontroli przez naszych odbiorców. Mierzymy nasze postępy również za pomocą wypełnianych przez pracowników ankiet dotyczących ich zadowolenia z pracy oraz stosując kluczowe wskaźniki efektywności.

 • Gwarantujemy zdrowe i bezpieczne warunki pracy a naszą działalność prowadzimy z dbałością o środowisko. Regularnie prowadzimy badania z zakresu zarządzania ryzykiem aby stwierdzić, co możemy udoskonalić. Minimalizowanie wpływu na środowisko jest dla nas bardzo ważne. Stale dążymy do poprawy stanu środowiska i ograniczenia zanieczyszczeń, dzięki czemu w zeszłym roku nasza grupa zmniejszyła emisję dwutlenku węgla o ponad 2% i ograniczyła wielkość odpadów oddawanych na składowiska do poniżej 3% rocznie.

 • Odpowiedzialny sposób zarządzania firmą jest dla nas bardzo ważny. Korzystamy z kluczowych wskaźników efektywności, które pomagają nam skupić się na celach i oceniać wyniki firmy, działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

  Wierzymy, że funkcjonowanie w zgodzie z zasadami i praktykami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu to zasadniczy element powodzenia firmy.